• 6 שנות אחריות מזגני פוג'יטסו

    6 שנות אחריות מזגני פוג'יטסו

    תקנון מבצע – הרחבת אחריות מזגני פוג'יטסו  לצפיה תקנון אחריות מורחבת פוג'יטסו 1.11 כללי תקנון זה נועד להסדיר את תנאי המבצע למען הסר ספק ההשתתפות במבצע היא על פי התקנון בלבד ובכפוף לתנאי תקנון המבצע כמפורט להלן:   מהות המבצע   לקוח הרוכש בתוך תקופת המבצע מזגנים מתוצרת פוג'יטסו מהדגמים המשתתפים במבצע כמפורט בסעיף 3.2 […]

    לקריאת הכתבה