UTY-RLRY

בקר מקומי קווי
⋅ שליטה מלאה על יחידה אחת
(או קבוצת יחידות עד 16 יח')
⋅ מס' יחידות בקבוצה – עד 16
⋅ טיימר שבועי, עד 4 פעולות ביום
⋅ הגבלת טמפרטורות
⋅ הצגת – זמן, תאריך, פרמטרי פעולה, תקלות
⋅ נעילת ילדים
⋅ חיבור – 0.75 * 2