AJY378GALH | AJY396GALH

AJY378GALH  | AJY396GALH

יחידות עיבוי למערכת Heat Recovery,
מאפשרות פעולת קירור וחימום בו זמנית,
חיבור ממגוון רחב של מאיידי VRF,
בעלות יעילות אנרגטית גבוהה במיוחד ופעולה שקטה מאוד