AJY414GALH | AJY432GALH

AJY414GALH  |  AJY432GALH

יחידות עיבוי למערכת Heat Recovery,
מאפשרות פעולת קירור וחימום בו זמנית,
חיבור ממגוון רחב של מאיידי VRF,
בעלות יעילות אנרגטית גבוהה במיוחד ופעולה שקטה מאוד