ARYG-60LHTA | ARYG-54LHTA | ARYG-45LHTA

מזגן אופקי תלת פאזי, לחץ גבוה. מתאים למיזוג חללים גדולים. בעל יעילות אנרגטית ועצמה גבוהה, עיצוב מתאים במיוחד לעבודה בלחץ סטטי גבוה. מידות קומפקטיות ומשקל נמוך. רמות רעש נמוכות.