עמוד הבית fujitsu > מערכות VRF > מאיידי VRF > ASYA07GACH | ASYA09GACH | ASYA12GACH | ASYA14GACH | ASYA18GBCH | ASYA24GBCH | ASYA30GTAH I ASYA34GTAH
עמוד הבית fujitsu > מערכות VRF > מאיידי VRF > ASYA07GACH | ASYA09GACH | ASYA12GACH | ASYA14GACH | ASYA18GBCH | ASYA24GBCH | ASYA30GTAH I ASYA34GTAH

ASYA07GACH | ASYA09GACH | ASYA12GACH | ASYA14GACH | ASYA18GBCH | ASYA24GBCH | ASYA30GTAH I ASYA34GTAH

יחידת פנים למערכות VRF, עילית בהתקנה גלויה