עמוד הבית fujitsu > שליטה ובקרה > אביזרי VRF > "UTY-DCGY בקר מרכזי עם מסך "" 5 "
עמוד הבית fujitsu > שליטה ובקרה > אביזרי VRF > "UTY-DCGY בקר מרכזי עם מסך "" 5 "

"UTY-DCGY בקר מרכזי עם מסך "" 5 "

"בקר מרכזי עם מסך "" 5
⋅ שליטה מלאה עד 100 יח'"