UTY-RNRY-Z1

בקר מקומי קווי עם מסך מגע
⋅ שליטה מלאה על יחידה אחת
(או קבוצת יחידות עד 16 יח')
⋅ טיימר שבועי, עד 8 פעולות ביום
⋅ הצגת – זמן, תאריך, פרמטרי פעולה, תקלות
⋅ נעילת ילדים
⋅ חיבור – 0.75 * 2