WOYK160LC T

יחידה חיצונית שקטה בטכנולוגית אינוורטר
אספקת מים למעגל החימום בטמפרטורה של עד 60°
בכל מזג אוויר ללא שימוש בגופי חימום
צריכת חשמל נמוכה
הפשרה אוטומטית – 3 דקות בלבד